تجويز

- یسنا این بچه رو ببین چه جوری شیطونی می‌کنه و از پله‌ها بالا و پایین می‌دوه ، اصلا عقل توی کله‌اش نیست ، فکر نمی‌کنه که این جوری بالاخره به خودش یک آسیبی می‌زنه ...

- نه ، عقل که داره ، مغز هم داره ، فکر می‌کنم گوشش مشکل داره ، وقتی که مامان و باباش بهش می‌گن مواظب باش گوش نمی‌کنه ، یا نمی‌شنوه ، باید ببرنش دکتر گوش !!

/ 4 نظر / 12 بازدید
آرش شيوا تير

هميشه رفتن رسيدن نيست ولي براي رسيدن بايد رفت /در بن بست راه آسمان باز است / پرواز بياموزيم / پرواز

بلفی

عزيزکم حالا مامانی بيمارن... تو که نبايد ساکت بشينی!